Hotline:(84-24)35639812

Chúng tôi có 2 sản phẩm dành cho bạn

CHẤT CHỐNG THẤM SHIELDWAX 5L

CHẤT CHỐNG THẤM SHIELDWAX 5L

Hợp chất chống thấm, có tác dụng ngăn nước thấm từ ngoài vào, chịu mài mòn, kháng kiềm cao. Sơn đã được nhiệt đới hóa để phù hợp với thời tiết Viêt Nam

Chi tiết
CHẤT CHỐNG THẤM SHIELDWAX 18L

CHẤT CHỐNG THẤM SHIELDWAX 18L

Hợp chất chống thấm, có tác dụng ngăn nước thấm từ ngoài vào, chịu mài mòn, kháng kiềm cao. Sơn đã được nhiệt đới hóa để phù hợp với thời tiết Viêt Nam  

Chi tiết